Главная » Рации Motorola » Motorola P165
— VHF/UHF
— мощность 5 Вт
— количество каналов 99
— DTMF
— VOX
— Li-Ion-аккумулятор
— вес 335 г
— артикул 1128160


Kr?tkie wideo prezentuj?ce interoperacyjno?? pomi?dzy radiotelefonami DMR Hytera PD785 a Motorola MOTOTRBO DP4801. Zaprezentowano wywo?ania grupowe, indywidualne, wywo?ania alarmowe, blokowanie i odblokowywanie radiotelefonu, sprawdzanie dost?pno?ci (statusu), zdalny monitor (nas?uch). Funkcje dost?pne zar?wno w trybie pracy bezpo?redniej (DMO) jak i z przemiennikiem (RMO).
4 wrze?nia 2012 Stowarzyszenie DMR (DMR Association - ) poinformowa?o o pomy?lnie zako?czonych testach interoperacyjno?ci pomi?dzy urz?dzeniami DMR w standardzie Tier II firmy Hytera oraz Motorola Mototrbo. Wi?cej na:
Trudne, g?o?ne i zapylone otoczenie pracy to idealne ?rodowisko pracy dla radiotelefonu HYT TC-610P. Jest to idealne rozwi?zanie zaprojektowane specjalnie z my?l? o u?ytkownikach pracuj?cych w szczeg?lnie trudnych warunkach. Radiotelefon HYT TC-610P spe?nia norm? IP66 w zakresie szczelno?ci, co zapewnia odporno?? na bezpo?redni strumie? wody. Wysoka odporno?? na zapylenie oraz wod? pomaga chroni? urz?dzenie przed uszkodzeniami i zapewnia ??czno?? nawet w najtrudniejszych warunkach.
HYT TC-320 to profesjonalny radiotelefon nie wymagaj?cy zezwole?. Sprz?t pracuj?cy w pa?mie 446 MHz. Bardzo dobra jako?? d?wi?ku, wytrzyma?y oraz ergonomiczny kszta?t stawia TC-320 stawia w?r?d urz?dze? wyj?tkowych w swojej klasie.
Modny wygl?d, niewielkie rozmiary (tylko 18,5x5x3cm w??cznie z anten?) i waga (135g) oraz obudowa wykorzystuj?ca technologie Duble Injection Molding o specjalnym kszta?cie zapewnia lepsze dopasowanie do d?oni. ?adowanie i programowanie za po?rednictwem interfejsu mini-USB. Wytrzyma?a konstrukcja, odporna na uderzenia, wstrz?sy oraz warunki atmosferyczne, obudowa z mocnego tworzywa ASG.
Ciekawostka - jedna z pierwszych dost?pnych wersji przedprodukcyjnych / in?ynierskich Hytera X1e datowana na koniec 2011 roku. Jak wida? do?? mocno r??ni si? od dost?pnej wersji finalnej. Jak to w wersjach in?ynierskich - akumulator na sta?e, obudowa wykonana prawie ?e r?cznie plus malowanie natryskowe (co wida? po odpryskach i rysach).

One of the first engineering sample of Hytera X1e dated end of 2011. Quite different than final version of currently available X1e. Like other engineering samples, this was also done in "hand made" way.
HYT TC-700P to sztandarowy produkt firmy HYT -- nowoczesna konstrukcja ??cz?ca w sobie zaawansowane oprogramowanie (wywo?ania 5 tonowe, cyfrowe HDC, klonowanie bezprzewodowe, sprawdzanie zasi?gu, opcjonalny czujnik Mandown itp.) oraz wyrafinowane rozwi?zania konstrukcyjne: du?y g?o?nik o mocy 1000mW (niespotykany w radiotelefonach przeno?nych) zapewniaj?cy s?yszalno?? w prawie ka?dych warunkach, obudow? o nowoczesnej konstrukcji zapewniaj?cej odporno?? na upadek i uderzenia, skoki temperatury. Urz?dzenie jest wyposa?one w nowoczesny akumulator Li-Ion o pojemno?ci 1.700mAh oraz biurkow? ?adowark? sterowan? procesorowo, kt?ra optymalizuje cykl ?adowania.
Просмотров: 6923
Ключевые слова:
Оценка Motorola P165 на RACIYA.com: 3 из 5 на основе 98 оценок.

 • На что обратить внимание при покупке Motorola P165 для новичка?
 • Положительные и негативные отзывы о рациях Motorola.
 • Комплектация VHF/UHF радиостанции Motorola P165, что еще идет в комплекте?
 • В инструкции написано 'количество каналов 99', достаточно ли для повседневной эксплуатации? Когда необходимо больше?
 • Мощность 5 Вт, какой радиус действия такой рации?
 • Что означает VHF/UHF в описании?
 • Непонятные аббревиатуры DTMF, VOX, как расшифровываются?
 • Отличный чехол для P165


 • Инструкция по эксплуатации Motorola P165
  Настройка радиостанции Motorola P165
  Диапазон рабочих частот Motorola P165


  Motorola CLP446
  Motorola CP-040 (4 канала)
  Motorola CP-140
  Motorola CP-180
  Motorola CP160
  Motorola GP140
  Motorola GP240
  Motorola GP280
  Motorola GP330
  Motorola GP340
  Motorola GP340 ATEX
  Motorola GP344
  Motorola GP344R
  Motorola GP360
  Motorola GP380
  Motorola GP380 ATEX
  Motorola GP388
  Motorola GP388R
  Motorola GP580 EX
  Motorola GP680 ATEX
  Motorola P145
  Motorola P185
  Motorola TLKR T40
  Motorola TLKR T50
  Motorola TLKR T60
  Motorola TLKR T80
  Motorola TLKR T80 Extreme
  Motorola TLKR-T6
  Motorola TLKR-T8
  Motorola XT420
  Motorola XT460
  Motorola XTB446
  Motorola XTNi
  Motorola XTNi HCX
  Motorola XTR446


  Cobra
  MT200-2

  Motorola
  GP344R

  Cobra
  MT975-2

 • частоты motorola P165
 • РАДИОСТАНЦИЯ:MOTOROLA P165

 • President RANDY II
  Hytera TC-320
  AjetRays AJ-450
  VECTOR VT-44 Pro
  MIDLAND G9
  Yaesu VX-7R